Referenser

Mellan 2008 och 2012 har vi planerat och och byggt 9 askgravlundar på kyrkogårdar i närheten: Håbol, Rölanda, Gesäter, Dals-Ed och Töftedal i Dals-Eds Pastorat och Steneby, Ödskölt, Tisselskog och Bäckefors i Steneby Pastoratet.

Genom vår unika yrkeskombination av trädgårds-/landskapsanläggare och stenhuggare har vi sakkunnighet och erfarenhet förenat i företaget som gör oss till "specialister" för precis detta uppgift.

Vi har bl.a specialiserad oss på att bygga sprängsten/naturstenmurar. Natursten med oftast ganska raka, naturliga brytytor pysslas ihop på ett speciellt sätt så att de kilar i varandra. Genom att använda relativt stora stenar som står på ett stadig fundament av dränerande grus resar man mycket stabila murar som fungerar utmärkt som släntstöd med kan även vara fristående.

Vi är utrustade med specialmaskiner med egenkonstruerat redskap, erfarenhet och "gott ögonmått". Under åren har vi fått förtroendet att resa murar för både privata och offentliga uppdragsgivare. Bl.a. har vi fått renovera och göra om en del av kyrkogårdsmuren på Stenebys kyrkogård.