Våra tjänster

Med lång erfarenhet och stora branschkunskaper kan vi erbjuda en rad tjänster som gör din omgivning vacker och funktionell. Våra rutinerade medarbetare är inte bara kunniga utan också kreativa och utrustade med en god stilkänsla.

Trädgårdsanläggning

 • Stenläggning
 • Murar (specialiserade bl.a. på sprängstenmurar)
 • Trappor
 • Kantstenar
 • Garageinfarter
 • Gångvägar
 • Rabatter
 • Planteringar
 • Häckar
 • Altaner
 • Försäljning av betongsten och natursten
 • Damm

Trädgårdsplanering

Vi planerar och projekterar privatträdgårdar, alltid i nära samarbete med kunden. Första steget är ett gemensamt genomgång av de befintliga förutsättningar och kundens önskemal och praktiska krav. Sedan ritar vi planer, ibland flera olika lösningsförslag, som vi går igenom tillsammans och anpassar efteråt.

Sedan indelar vi, om det önskas, hela trädgårdens anläggning i olika projekt som kan genomföras stegvist. Som på bilden nedan, där vi började med dammen och några gångvägar under projektets första år, sedan tillkom det stenpartier, planteringar och skifferläggningar på altaner under andra året. Under tredja året blev helheten komplett med en släntstödmur, mer plantering och ytterligare gångvägar/trappor.

Rådgivning, planering och utföring av stora och små trädgårdsprojekt, även för företag och offentliga platser. Bl.a. har vi fått förtroendet att planera (och genomföra) askgravlundar för Dals-Eds och Stenebypastorat.

Stenhuggeri

Allt inom natursten, främst gravvård; vi utformar och tillverkar individuella gravvårdar som håller minnet av en person levande. Form, ornament och text ritas, huggs och graveras för hand och designas exklusivt för varje sten.

Trädgårdsdekorationer

Vi har börjat att producera egen designade trädgårdsdekorationer och -lampor i natursten. Varje produkt är ett unikum och är framställt i handarbete av utvalda material.